2020-09-06 D1-2.jpg 2020-09-06 D1.jpg 2020-09-06 Dames 1-4.jpg 2020-09-06 ZwartwitH1-GooischeH1-21.jpg 2020-09-06 ZwartwitH1-GooischeH1-36.jpg 2020-09-06 ZwartwitH1-GooischeH1-58.jpg 2020-09-06 ZwartwitH1-GooischeH1-65.jpg 2020-09-15 teamfoto dames 1.jpg 2020-09-19 zaterdagdiversenzwartwit-23 MA1.jpg 2020-09-19 zwartwith1-groningenh1-17.jpg 2020-09-19 zwartwith1-groningenh1-32.jpg 2020-09-19 zwartwitmd1-craeyenhoutd1-13.jpg 2020-09-19 zwartwitmd1-craeyenhoutd1-27.jpg 2020-09-19 zwartwitmd1-craeyenhoutd1-32.jpg 2020-09-19 zwartwitmd1-craeyenhoutd1-6.jpg 2020-09-19 zwartwitmd1-craeyenhoutd1-9.jpg goldcupzwwH1-pushH1-29.jpg goldcupzwwH1-pushH1-41.jpg goldcupzwwH1-pushH1-60.jpg goldcupzwwH1-pushH1-65.jpg goldcupzwwH1-pushH1-71.jpg IMG_2387.JPG IMG_2396.JPG zwartwitheren1-26.jpg
Terug

Contributie seizoen 2020-2021

Nieuws afbeelding 6-9 Op 1 september jl. heeft de Algemene Ledenvergadering de begroting en ook het bijbehorende contributievoorstel voor het seizoen 2020-2021 goedgekeurd. Klik hier voor het vastgestelde contributieoverzicht 2020-2021. Als bestuur vinden wij het belangrijk om ook via deze weg aan onze leden toe te lichten waarop de verschillende contributieverhogingen gebaseerd zijn.

Het belangrijkste uitgangspunt bij het jaarlijks vaststellen van de begroting is dat we de contributie zo laag mogelijk proberen te houden. Als vereniging werken we er hard aan om veel van onze uitgaven te kunnen dekken uit de baromzet en de meer dan welkome bijdragen van onze sponsoren. Wat er dan nog resteert aan te dekken uitgaven, dient uit de contributies betaald te worden. Door COVID-19 is ook onze vereniging helaas geconfronteerd met het feit de baropbrengsten achter zullen blijven (hetgeen we nu al zien). Ook zien we dat onze sponsoren, met name zij die actief zijn in de getroffen sectoren, soms een voor hen noodzakelijke keuze moeten maken om hun bijdrage aan de vereniging te verlagen. Zelfs bij lagere begrote kosten in vergelijking met vorig jaar, ontkomen wij er niet aan om de contributie te verhogen.

Op dit moment willen wij als bestuur geen concessies doen aan de kwaliteit van de huidige dienstverlening aan onze leden. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk kan hockeyen met de faciliteiten die men gewend is. Het bestuur zal uiteraard goed op de uitgaven blijven letten. De begroting voor het komende seizoen is tot stand gekomen na een zeer kritische evaluatie van alle kosten en uitgaven. Hierbij heeft het bestuur al moeten besluiten om op sommige vlakken een stap terug te doen en uitgaven te verlagen en/of de kosten meer te verschuiven naar de gebruiker.

Uitgangspunten
Het bestuur heeft kritisch gekeken naar hoe deze noodzakelijke verhoging doorgevoerd moeten worden en zij heeft daarbij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1.   De nieuwe contributies moeten in lijn zijn met het gemiddelde van hetgeen door de twee andere grote Bredase verenigingen gehanteerd wordt (Push en HC Breda).

2.   De contributie en toeslagen die betaald worden, dienen aan te sluiten bij de uitgaven die ermee gedekt moeten worden.

Bij de toepassing van deze twee uitgangspunten, zien we dat sommige leden slechts een lichte stijging van de contributie krijgen en andere een hogere. De relatief hoogste stijgingen doen zich voor bij de prestatietoeslagen voor de 1e en 2e lijns-teams. Voorheen waren deze toeslagen al niet kostendekkend, maar werd er veel goedgemaakt uit de extra opbrengsten; opbrengsten die we helaas vanwege de coronacrisis grotendeels (hebben) moeten missen. De uitgaven voor deze teams blijven evenwel hoog in de vorm van hoogwaardige trainers, coaches en assistenten, en de extra trainingstijd.

Als bestuur vinden wij het belangrijk om een sterke prestatielijn te hebben naast een goede breedtelijn; de een vaart niet wel zonder de ander. Wij vinden het echter niet juist om de breedtelijn in verhouding nog meer te laten bijdragen aan de prestatielijn dan nu al het geval is. Om deze kostenverdeling beter in balans te brengen, is ervoor gekozen om de prestatielijnen meer te laten bijdragen aan de kosten die voor hen gemaakt worden.

Wij rekenen op ieders begrip en medewerking. Het bestuur blijft er alles aan doen om onze prachtige vereniging financieel gezond te houden en samen met onze leden, vrijwilligers en supporters te zorgen voor een gezond en plezierig sportklimaat.