Aannamebeleid

LET OP: vanaf 6-12-2019 t/m 13-12-2019 is het NIET MOGELIJK het inschrijfformulier op onze site in te vullen en te versturen. Dit in verband met onderhoud aan ons systeem.

Aanmelding geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier. Minderjarigen vragen vooraf toestemming aan hun ouders/verzorgers. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minstens één seizoen. Voordat dit formulier wordt ingevuld heeft u kennis genomen van het volgende:

Contributies: De contributiegegevens treft u aan onder “Lidmaatschap” --> “Contributie”

Betaling
Nieuwe leden machtigen bij inschrijving B.N.M.H.C. Zwart-Wit tot het automatisch incasseren van respectievelijk het inschrijfgeld, de veldhockeycontributie en/of de zaalhockeycontributie. Pas na ontvangst van het inschrijfgeld c.q. de contributie is het lidmaatschap definitief. Een onjuist rekeningnummer of onvoldoende saldo maakt incasseren en daarmee het lidmaatschap bij Zwart-Wit onmogelijk.

Wachtlijst
Zwart-Wit kan momenteel niet alle nieuwe aanmeldingen direct een lidmaatschap garanderen. Nieuwe aanmeldingen worden eerst op een wachtlijst geplaatst. Aspirant-leden op de wachtlijst uit gezinnen met één of meer Zwart-Wit-leden kunnen met voorrang toetreden, zodra er in de categorie van het aspirant-lid ruimte is. Om op de wachtlijst te komen, meldt u zich aan door middel van het invullen en versturen van het inschrijfformulier. Zolang men op wachtlijst staat, is geen contributie en/of inschrijfgeld verschuldigd.
Ga naar het einde van deze pagina om te zien welke lidmaatschappen Zwart-Wit te bieden heeft.

Senioren
Seniorleden zijn verplicht binnen één jaar na inschrijving de scheidsrechterskaart te behalen. Hiertoe biedt Zwart-Wit regelmatig cursussen aan. Informatie over deze cursussen vindt u op deze site onder Hockey --> Arbitrage. Senioren die op zondag wedstrijden spelen, worden bij thuiswedstrijden regelmatig ingedeeld om wedstrijden te fluiten en bardiensten te vervullen. Het team waarin men speelt wordt hiervoor aangewezen. Het team is verplicht hieraan medewerking te verlenen.
Zwart-Wit draait vooral op vrijwilligers; bijdrage van leden is hierbij van enorm belang.

Jeugdleden
Jeugdleden vanaf 16 jaar zijn verplicht de scheidsrechterskaart te behalen. Deze jeugdleden zullen ruim voordat zij 16 jaar worden, voor het volgen van de scheidsrechterscursus en het afleggen van het examen uitgenodigd worden.

Jeugdleden die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en niet in het bezit van de scheidsrechterskaart zijn, kunnen slechts dan doorstromen naar de seniorenafdeling indien de scheidsrechterskaart alsnog binnen één jaar behaald wordt.

Jeugdleden vanaf de C-jeugd met reeds enige hockeyervaring zijn verplicht de cursus “fluiten van 6- en 8-tallen” te volgen.

Jeugdleden die de cursus “fluiten van 6- en 8-tallen” gevolgd hebben en jeugdleden die in bezit zijn van de scheidsrechterskaart, zullen regelmatig opgesteld worden om een wedstrijd te fluiten.

Ouders
Ouders van jeugdleden verlenen hun medewerking bij het vervoer van hun kind naar uitwedstrijden.
Zwart-Wit vindt het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de vereniging. Naast het volgen van de wedstrijden en de hockeyontwikkelingen van hun kind, kunnen ouders een bijdrage leveren in de vorm van vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld training geven, coachen, fluiten van wedstrijden, het vervullen van bardiensten op zaterdag of tijdens evenementen, gastvrouwendesk, hulp bij feesten en evenementen. Niet voor alle werkzaamheden is hockeykennis vereist. Zwart-Wit draait voornamelijk op vrijwilligers en kan niet zonder de hulp van ouders.

Informatievoorziening
Zwart-Wit informeert haar leden via www.zwartwit.nl.
Alle leden kunnen toegang tot besloten informatie verkrijgen door middel van een inlogcode.

Beëindiging lidmaatschap dient vóór 31 mei te gebeuren en kan op de volgende manieren:

1) per e-mail (bij voorkeur):
ledenadministratie@zwartwit.nl

2) per brief:
B.N.M.H.C. ZWART-WIT
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 4709
4803 ES BREDA

Vermeld bij opzegging je voornaam, achternaam en geboortedatum.
In beide gevallen krijg je van de ledenadministratie een bevestigend antwoord terug.

Let op: een automatische leesbevestiging waar je per mail eventueel om vraagt, volstaat niet; je moet een geschreven bevestiging van de ledenadministratie ontvangen.

En: Opzeggingen via je coach/trainer/manager/captain zijn niet geldig!

Opzeggingen die ná 31 mei binnenkomen, kunnen niet meer worden verwerkt en dit betekent dat je lidmaatschap nog een hockeyseizoen verlengd wordt.

Vormen van lidmaatschap:
- Kandidaat-seniorleden zijn zij die de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt maar nog niet in het bezit zijn van de zogenaamde (scheidsrechter) C-kaart, hierna te noemen “de C-kaart”, welk kandidaat-seniorlidmaatschap slechts kan bestaan voor de duur van één jaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere redenen anders beslist.
- Seniorleden zijn zij die de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt en wel in het bezit zijn van de C-kaart.
- Juniorleden zijn zij die jonger zijn dan achttien (18) jaar. Juniorleden vanaf de leeftijd van zestien (16 jaar) jaar worden geacht de C-kaart te behalen, tenzij het bestuur wegens bijzondere redenen anders beslist.
- Juniorleden worden kandidaat-seniorlid indien zij de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt maar nog niet in het bezit zijn van de C-kaart.
- Juniorleden worden seniorlid indien zij de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt en wel in het bezit zijn van de C-kaart.
- Niet spelende leden kunnen zowel behoren tot de leeftijdscategorie van seniorlid als die van juniorlid. Niet spelende leden hebben geen recht op het volgen van trainingen of op het spelen van competitiewedstrijden.
- Trainingsleden kunnen zowel behoren tot de leeftijdscategorie van seniorlid als die van juniorlid. Trainingsleden hebben recht op het volgen van trainingen, maar zijn uitgesloten van competitiewedstrijden.
- Het lidmaatschap is persoonlijk. De leden worden ingeschreven in de ledenadministratie van Zwart-Wit en geregistreerd bij de K.N.H.B.

Categorieën en leeftijden: 

Funkey

5 jaar

Pré-benjamins 

6 jaar 

Benjamins 

7 jaar 

E-jeugd (6-tallen) 

8 jaar 

E-jeugd (8-tallen 

9 jaar 

D-jeugd 

10-11 jaar 

C-jeugd 

12-13 jaar 

B-jeugd 

14-15 jaar 

A-jeugd 

16-17 jaar 

Jong - senioren

18-25 jaar

Senioren 

vanaf 18 jaar 

Veteranen Dames 

vanaf 30 jaar 

Veteranen Heren 

vanaf 35 jaar  

Peildatum 1 oktober.