Gevraagd: Sproei-Coördinator

Gevraagd: Sproei-Coördinator

De aanleg van Waterveld 3 loopt nog steeds voorspoedig. De berg vulkaanslakken is inmiddels vanaf de parkeerplaats naar het veld gereden. Deze laag dient als goed waterdoorlatende ondergrond voor het veld. Daarnaast is er rondom het veld een waterleiding aangelegd voor de sproei-installatie. Als veld 3 klaar is, hebben we dus 3 velden die besproeid moeten worden. Hiermee ontstaat een nieuwe vrijwilligersfunctie: Sproei-Coördinator. We zien de aanmeldingen graag tegemoet.

Gelukkig valt het in de praktijk allemaal mee. Er wordt een extra waterpomp geïnstalleerd waardoor de capaciteit veel groter is dan op dit moment, maar we zullen zeker rekening moeten houden met elkaar. Hierover later meer.

Volgende stap is het aanleggen van de zogenaamde E-layer (ook wel Elastic Layer genoemd) waarop later de mat zelf gelegd kan worden. De E-layer is een zwarte elastische laag die bijdraagt aan het dempingsvermogen waardoor het speelcomfort verhoogd wordt en mede hierdoor de kans op blessures lager is. De aanleg van deze E-layer moet zeer nauwkeurig gebeuren en kan ook alleen maar onder droog weercondities. We hopen dus dat de weergoden ons een beetje gunstig gezind zijn de komende weken. Wanneer deze laag erin ligt, zal er ter controle een groot aantal metingen gedaan worden. Dit heeft onder andere met de bolling, de vlakte als geheel en de afloop van het water te maken. Indien akkoord, wordt over het algemeen in korte tijd de mat zelf erop gelegd en kan waterveld 3 in gebruik genomen worden. We houden jullie op de hoogte.

Bestuursmededeling overzicht