Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 25 juni heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden in het clubhuis. Bijna traditioneel was de opkomst laag, hoewel er toch een aantal onderwerpen en beslissingen op de agenda stonden die voor alle leden van belang zijn. Wel of geen Waterveld 3, een voorstel voor contributieverhoging, voorgestelde uitgave ter verbetering van de kleedkamers en de goedkeuring van de algemene begroting seizoen 2018-2019. Lees hieronder een kort verslag.

Na de opening en de terugblik op de behaalde successen en mooie activiteiten van het afgelopen seizoen geeft de Stichting een kort overzicht van de ontwikkelingen rondom het sportpark van Zwart-Wit. Hierbij komt het 3e Waterveld als eerste ter sprake. In de B-ALV van 15 februari is er toestemming gevraagd voor aanleg Waterveld 3 onder bepaalde voorwaarden. De voorwaarde om 75K Euro als extra financiële ondersteuning bij de leden op te halen is helaas niet gehaald. We komen op dit moment uit op een krappe 50k Euro.
Toch zijn bestuur van Vereniging en Stichting van mening dat we de aanleg van het Waterveld 3 moeten doorzetten. Het is een belangrijke verbetering van ons sportpark voor de toekomst en noodzakelijk om onze leden de juiste kwaliteit te kunnen blijven bieden en behouden. Dit wordt aan het einde van de vergadering in stemming ingebracht.

Het goede nieuws vanuit de Stichting is dat de nieuwe LED-verlichting op veld 1 en 2 er hangt. Er wordt nog getest, maar reeds nu is het resultaat verbluffend. Veel meer licht op het veld en significant minder licht naast het veld. Bovendien scheelt dit de club per jaar ca. 30% aan stroomkosten voor veld 1 en 2. Een zeer mooie aanwinst voor ons park en een compliment voor de Stichting voor de realisatie.

Na de presentatie van de resultaten van afgelopen jaar en het verlenen van decharge aan het bestuur is afscheid genomen van Bas van Amstel als penningmeester van Zwart-Wit. Namens alle leden wordt Bas zeer bedankt voor zijn inzet en tijd voor de club. De afgelopen 3 jaar heeft Bas meer dan voortreffelijk toegezien op de financiële gezondheid van de club en als dank hiervoor ontvangt hij een klein aandenken en een prachtige bos bloemen, die hij gelijk doorgeeft aan zijn vrouw Mariella als dank voor alle tijd die hij aan Zwart-Wit mocht besteden. Zwart-Wit dankt beiden!

Daarnaast hebben we ook afscheid genomen van Frits Wagener als bestuurslid Senioren. Frits heeft zich het afgelopen seizoen met veel betrokkenheid ingezet voor de senioren van Zwart-Wit. Bij Dames 1 was Frits nauw betrokken bij het aanstellen van het nieuwe trainings- en begeleidingsteam en was hij regelmatig langs de lijn te vinden. We danken Frits zeer voor zijn inzet voor de senioren over het afgelopen seizoen.

Met gepaste trots mogen we ook twee nieuwe bestuursleden voorstellen: Koen Eijkemans als nieuwe penningmeester en Joek van Pul als bestuurslid Top-Hockey. Met deze laatste benoeming geeft het bestuur verder vorm aan de visie voor verjonging en meer ‘hockey’ in het bestuur zoals vorig jaar reeds aangekondigd. Er is vooralsnog een vacature voor de positie bestuurslid Senioren. Voorlopig worden deze taken waargenomen door de president met hulp van de TC Senioren.

Als nieuwe penningmeester presenteert Koen de begroting voor seizoen 2019-2020 en legt het voorstel voor verhoging van de contributies voor volgend seizoen nader uit.
Belangrijke uitgangspunten zijn:

  1. Basiscontributie in lijn met de overige verenigingen in Breda (marktconform);
  2. Prestatietoeslag in lijn met geleverde kwaliteit en meerwaarde (m.n. 1ste lijn);
  3. Meer flexibiliteit: invoering duo-lidmaatschap voor veteranen;
  4. Contributie-inkomsten dekken de belangrijkste kosten, inclusief kostenverhogende belastingen (er is geen volledige BTW aftrek meer sinds dit jaar).

Tenslotte zijn aan het einde van de vergadering alle voorstellen van het bestuur in stemming gebracht:

  1. Toestemming voor aanleg Waterveld 3
  2. Het plegen van groot onderhoud aan de kleedkamers (EUR  14K)
  3. Het contributievoorstel zoals gepresenteerd
  4. De begroting voor het seizoen 2019-2020 zoals gepresenteerd

Alle voorstellen zijn unaniem door de ALV aangenomen.
De exacte bedragen voor de verschillende vormen van contributie worden zo spoedig mogelijk op de website gepubliceerd.  

Hiermee wordt de vergadering gesloten en wenst het bestuur iedereen een hele fijne vakantie. Graag tot het volgende seizoen. 

Namens het bestuur
Ron Hogeweg/President

Bestuursmededeling overzicht