INNAME TRAININGS- EN KEEPERSMATERIALEN

Inname trainings- en keepersmaterialen

Het einde van het seizoen nadert met rasse schreden. Dit betekent dat de diverse materialen weer ingeleverd en/of gecontroleerd moeten worden. Het gaat hier over de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen en strafcornermaskers) en de keepersmaterialen die door de club ter beschikking gesteld zijn (klompen, legguards, broek en tok, bodyprotector, handschoenen, helm en tas).

Trainingsmateriaal
Al het trainingsmateriaal moet worden ingeleverd met uitzondering van de seniorenteams die hun materiaal zelf bewaren. Alle trainers/managers hebben aan het begin van het seizoen gewassen hesjes gekregen. Indien hesjes ongewassen worden ingeleverd zal er Euro 10,- worden ingehouden op de betaalde waarborg.

Keepersmateriaal
Keepers die in het volgende seizoen weer keeper voor Zwart-Wit zijn, hoeven hun materiaal NIET in te leveren. Hebben zij materiaal dat kapot is of moet worden vervangen, moeten zij dit materiaal op onderstaande data ter controle aanbieden. Bij akkoord wordt het bestaande materiaal gerepareerd of wordt er ander materiaal gezocht of gekocht. Indien je materiaal in orde is, graag per mail via materialen@zwartwit.nl een bericht om dit te melden, vermeld in dit mailtje uiteraard je naam en huidig team.

Dit betekent ook dat er bij aanvang van het nieuwe seizoen GEEN materiaal meer wordt vervangen wegens defecten of incomplete uitrusting; de onderstaande data zijn hiervoor het geschikte moment. Meld je je dus niet op een van deze data, dan ga je akkoord met het materiaal dat je hebt. Kijk het daarom zeer goed na!

Keepers die volgend seizoen niet meer bij Zwart-Wit als keeper zullen spelen (geen vaste keeper meer of verlaten van de club) zijn verplicht het materiaal dat hen ter beschikking gesteld is, te retourneren op een van onderstaande data.

Graag de keeperstas voor inlevering en/of controle schoonmaken (ontdoen van zand en overige artikelen die niet tot de uitrusting behoren), de helm en de foamdelen van de uitrusting reinigen en alle stoffen onderdelen (zweetbandje in OBO-helm, broek, tok en borstprotector) te wassen. Indien keepersmateriaal ongewassen wordt ingeleverd zal er Euro 10,- worden ingehouden op de betaalde waarborg van het team! Vergeet niet dat de strafcornermaskers ook moeten worden ingeleverd, bij verlies of beschadiging dient het desbetreffende team ZELF nieuwe maskers aan te schaffen en in te leveren samen met de keeperstas. Nieuwe maskers dienen besteld te worden via www.verbunthockey.nl

Keepersmateriaal in de container
Al het keepersmateriaal moet uit de container worden verwijderd in verband met mogelijke aanpassing van de inrichting. Keepersmateriaal dat achterblijft, wordt in de totaalvoorraad opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat je volgend seizoen waarschijnlijk niet hetzelfde materiaal terugkrijgt! Container wordt woensdagavond 19 juni 2019 volledig leeggemaakt.

Borg
Op de inlevermomenten wordt ter plaatse gekeken of al het materiaal compleet, schoon en heel is. Afhankelijk hiervan wordt de betaalde borg vrijgegeven/overgemaakt. Gelieve ervoor te zorgen dat je de bankgegevens waar de borg op moet worden overgemaakt bij je hebt.

We betalen de waarborg niet cash terug!

Prijzen ontbrekend/stuk/ongewassen materiaal:
Niet gewassen keepersmateriaal: Euro 10,-, dit bedrag zal van de betaalde waarborg van het betreffende team worden ingehouden.
Strafcornermaskers:
Bij verlies of maskers die stuk zijn, dienen deze te worden vervangen door het desbetreffende team. Nieuwe maskers dienen besteld te worden bij www.verbunthockey.nl
Niet gewassen hesjes:
Euro 10,-
Hockeybal per stuk:
Euro 1,50
Hesje per stuk:
Euro 1,50
Pion per stuk:
Euro 1,-

Mochten er vragen over de controle- en inlevercyclus van de materialen zijn, dan horen we die natuurlijk graag. De materiaalcommissie van de Zwart-Wit kan altijd bereikt worden via het e-mailadres materialen@zwartwit.nl

Inname en controle:
Maandag 17 juni 2019 tussen 18.00 en 20.00 uur
Woensdag 19 juni 2019
tussen 18.00 en 20.00 uur
Vrijdag 21 juni 2019
tussen 18.00 en 20.00 uur 

Inleveren/controle op andere data is niet mogelijk!

BELANGRIJK!! Voor (prestatie-, 1e en 2e-lijns) Jeugd- en Seniorenteams die blijven doortrainen en/of eerder beginnen: Teams die nog enige weken doortrainen of die begin augustus alweer gaan trainen: kom op een van bovengenoemde data even langs met het trainingsmateriaal, dan lopen we het na en maken we individueel een afspraak over het materiaal. Als alles nog in orde is voor volgend seizoen, dan volstaat ook een mail naar materialen@zwartwit.nl om dit te melden (o.v.v. team en naam contactpersoon).

NB: Tussen 5 juli en 5 augustus 2019 is er ook op individuele basis geen uitgifte van materiaal mogelijk!

MaterialenKleding overzicht