Koninklijke Onderscheiding voor Frans van Hoogenhuijze

Vandaag heeft Frans van Hoogenhuijze een Koninklijke Onderscheiding mogen ontvangen als erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving. Vanuit B.N.M.H.C. Zwart-Wit hebben we de toekenning van deze onderscheiding van harte ondersteund waarmee wij onze waardering voor Frans en hetgeen hij voor Zwart-Wit tot nu toe heeft betekend tot uiting hebben willen brengen.

Frans is al meer dan 40 jaar vrijwillig en onbezoldigd actief voor Zwart-Wit. Vanaf het moment van oprichting van de jeugdafdeling van Zwart-Wit ging Frans reeds mee als begeleider van vele jeugdteams en was hij altijd zeer betrokken bij de organisatie van de vele toernooien en als vrijwillig scheidsrechter. Frans heeft in vele commissies zitting genomen en ook nu nog is Frans actief betrokken bij onze hockeyclub en fungeert hij nog op regelmatige basis als barhoofd op de zaterdag. 

Gedurende de periode mei 1983 tot mei 1987 bekleedde Frans de functie van President bij Zwart-Wit. In zijn periode als President werd het nieuwe clubhuis en ons eerste kunstgrasveld gerealiseerd. Het bestuur en de leden waren destijds zeer verheugd met zijn komst in het bestuur, daar hij heel wat bestuurservaring meebracht zowel op hockeygebied als op vele andere maatschappelijke vlakken. Hierdoor kon er in korte tijd veel worden bereikt met elkaar. 

Frans is niet alleen een goed bestuurder en een prettige collega, maar vooral ook een ‘teamplayer’. Zowel op en naast het hockeyveld als aan de bestuurstafel. Hij houdt van transparantie en eerlijkheid en weet als geen ander mensen aan zich te binden door zelf net zo hard mee te werken en daardoor hen te inspireren en te motiveren. En dit alles altijd op volledig vrijwillige basis. 

Als vereniging zijn we daarom erg blij dat deze koninklijke onderscheiding, verleend ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning, aan Frans is toegekend. Zeer verdiend! 

Namens het bestuur en alle leden,
Ron Hogeweg
President

Actueel overzicht