‘Helden langs de Zwart-Wit velden’

‘Helden langs de Zwart-Wit velden’

Afgelopen weekend is het Bestuur er met speciale witte jasjes op uit getrokken op zoek naar onze Helden langs de Zwart-Wit velden.

Onder het motto ‘Wees een held en steun het 3e Waterveld’ hebben we vele ouders, leden en sponsoren gesproken over de mogelijkheid van een extra financiële ondersteuning voor ons 3e Waterveld. Iedereen is het erover eens dat er een 3e Waterveld moet komen. Iedereen is het erover eens dat het met z’n allen gewoon moet lukken. Ben jij ook een Held? 

Het was geweldig om langs de velden te gaan afgelopen weekend. Erg leuke reacties van iedereen en ook reeds een aantal concrete toezeggingen voor ondersteuning. We houden dit bij op de ‘Watermeter’ op de bar in het clubhuis. De teller staat op dit moment op meer dan 5.000 Euro aan concrete toezeggingen. Dat is geweldig. Zo ook het prachtige initiatief van Heren 4 en Veteranen E om als team een Held te zijn met een erg mooie bijdrage. We hopen dat vele seniorenteams dit voorbeeld zullen volgen. Ook hebben we veel ouders, leden en sponsoren bereid gevonden een ondersteuning serieus in overweging te nemen. Deze hebben maandagavond allen een informatieve e-mail van het bestuur ontvangen. We hopen op veel positieve reacties. 

Ons derde veld is hard aan vervanging toe en een derde waterveld zou echt fantastisch zijn voor onze club. Om dit te realiseren hebben we de komende 5 jaar extra financiële ondersteuning nodig. De kosten voor een waterveld zijn ongeveer 350.000 euro en van de gemeente Breda hebben we hiervoor een prachtige subsidie van 110.000 euro ontvangen. Als vereniging kunnen we de komende jaren maximaal 140.000 euro financieren, hetgeen een gat open laat van 100.000 euro. Voor dit tekort op de begroting vragen we een extra bijdrage van ouders, leden en huidige sponsoren.

Het idee is om een vaste donatie te vragen voor de komende 5 jaar. Voordeel hiervan voor de sponsor is dat onder deze voorwaarde de gift aftrekbaar is voor de belasting. Het kost dus maar de helft en Zwart-Wit profiteert van het gehele bedrag. We hebben hiervoor de Club van Waterveld 3 opgericht waaraan kan worden deelgenomen met een gift van 250, 500 of 1000 Euro per jaar voor de komende 5 jaar. 

Kijk uit naar de witte jasjes op de velden de komende weekenden. Zij hebben alle informatie voor u om ook een Held van het 3e Waterveld te worden. 

Namens alle (breedte-)leden en het bestuur van Zwart-Wit alvast onze hartelijke dank!!

Ron Hogeweg

Bestuursmededeling overzicht