Waterveld 3 als u het wilt!!

Waterveld 3 als u het wilt!!

Maandag 25 februari jongstleden heeft de Bijzondere Algemene Ledenvergadering ingestemd met een investering van 350.000 euro voor het 3e Waterveld bij Zwart-Wit. Een prachtige investering in met name de breedteteams van onze vereniging. Echter, hiervoor is op korte termijn wel 20.000 euro extra per jaar aan inkomsten nodig. En daarvoor komen we naar u toe dit voorjaar!!

Een opkomst van ongeveer 25 leden op de BALV 25 februari weerspiegelde niet direct de geweldige opportuniteit die we hier als club hebben om ons klaar te maken voor de toekomst. Een 3e Waterveld betekent dat meer dan 75% van de trainingen en wedstrijden van onze vereniging op deze ondergrond van de toekomst kunnen plaatsvinden. Hiermee geven we alle breedteteams jongens en meisjes junioren de kans zich maximaal te ontwikkelen als hockeyer of hockeyster. Ook alle senioren- en veteranenelftallen zullen van een 3e Waterveld erg veel plezier hebben. Het maakt Zwart-Wit voor iedereen een nog aantrekkelijkere club voor toekomst. We hadden als Bestuur een hogere opkomst verwacht voor zo’n belangrijke beslissing.

Wat is er besloten?
De BALV heeft ingestemd met een investering van 350.000 euro voor de realisatie van het 3e Waterveld onder de voorwaarde dat we als vereniging ten minste 15.000 euro (liefst 20.000 euro) extra inkomsten per jaar weten te genereren. Hierbij hebben we 2 opties: 

  1. Aanleg 3e Waterveld in de zomer van 2019 indien we vóór 1 mei 2019 deze extra inkomsten kunnen veiligstellen.
  2. Uitstel van 1 jaar naar de zomer van 2020, zodat we langer de tijd hebben om de extra inkomsten te realiseren.
    Dit betekent dat we zandveld 3 voor een extra jaar zullen oplappen.

Spreekt voor zich dat onze voorkeur uitgaat naar optie 1, maar leidend bij dit besluit is de financiële gezondheid van onze vereniging. 

Financiering van 3e Waterveld
Om Waterveld 3 mogelijk te maken hebben we een extra financiering nodig van 20.000 euro per jaar. We gaan proberen dit bedrag de komende maanden te realiseren met behulp van donaties van leden en extra sponsoren. 

Voor de leden en ouders van leden zullen we een Club van 1000, 500 en 250 oprichten voor Waterveld 3 met de mogelijkheid om Zwart-Wit met een respectievelijk bedrag van 1000, 500 of 250 euro per jaar te ondersteunen. Wanneer we dit officieel voor 5 jaar vastleggen, geldt dit voor de belasting als een periodieke gift en dus een legitieme aftrekpost. Hierdoor zijn de werkelijke kosten circa de helft.

Daarnaast is er vanuit de Sponsorcommissie deze week een werving gestart voor extra bordsponsoren op Waterveld 2 en toekomstig Waterveld 3. De prachtige uitstraling van deze velden en de mogelijkheid om op 2 nieuwe TV-schermen in het clubhuis extra reclame te maken zal een groot aantal nieuwe en bestaande sponsoren aanspreken. We hopen hiermee voor de komende jaren de extra sponsorinkomsten te genereren die noodzakelijk zijn voor de financiering van Waterveld 3. 

We komen naar u toe deze lente
U zult ons de komende 2 maanden dus frequent gaan zien langs de velden om donateur en sponsoren te werven voor de aanleg van Waterveld 3. Met opvallende jassen, koffie en/of een biertje, zullen we langs de velden gaan en senioren en ouders van junioren benaderen met ons voorstel. Deze delegatie zal bestaan uit het Bestuur van zowel de vereniging als de stichting Zwart-Wit aangevuld met vele zeer gewaardeerde vrijwilligers. We hopen dat we op uw belangstelling en steun mogen rekenen.

Bestuursmededeling overzicht