Een gezond en sportief 2019!!

Het bestuur wenst iedereen een gezond en sportief 2019. Een jaar dat begint met veel zaalhockeyplezier voor alle teams in de verschillende competities. Afgelopen weekend zijn de eerste (onderlinge) wedstrijden gespeeld en dit plezier gaat door tot het weekend van 23 en 24 februari. Daarnaast kijken we natuurlijk alweer uit naar de veldcompetitie. Het wordt een spannende tweede helft van de competitie voor veel teams, waaronder Heren 1 voor behoud van promotieklasse en Dames 1 voor de mogelijke stap naar de overgangsklasse. Tevens staat een belangrijk project voor alle teams van Zwart-Wit op het programma: de realisatie van Waterveld 3. Ambities genoeg dus.

Deze laatste ambitie is ook een belangrijke wens van het bestuur. We zien bij de clubs om ons heen steeds meer watervelden en willen als Zwart-Wit in deze trend meegaan om aantrekkelijk voor leden te blijven. Dit zal met name ten goede komen aan het breedtehockey van Zwart-Wit en met de aanleg is onze club wat velden betreft klaar voor de toekomst.

Eerder is reeds een subsidie verkregen voor een deel van de kosten en ook hebben de leden in een Bijzonders Algemene Ledenvergadering toestemming gegeven voor de investering in twee watervelden. Waterveld 2 is gerealiseerd, maar helaas blijken de totale kosten voor Waterveld 3 hoger dan verwacht.
Het ombouwen van een zandveld naar een waterveld vraagt het aanleggen van een nieuw drainagesysteem (ligt niet onder een zandveld) en een extra waterpomp voor de besproeiing. Deze kosten blijken hoger dan verwacht.
Het nieuwe financieringsplan dat hiervoor opgesteld is, zal eind februari in een Bijzondere Algemene Ledenvergadering aan de leden voorgelegd worden. Nadere informatie hierover volgt.

Graag tot snel ‘langs de lijn’.

Met sportieve groet,
Het bestuur

Bestuursmededeling overzicht