Convenant verenigingen, buurt en gemeente

Ondertekening convenant verenigingen, buurt en gemeente

Om te zorgen dat hockeyclub B.N.M.H.C. Zwart-Wit, Tennisvereniging TC Breda, Stoomgroep Zuid en de omwonenden en andere belanghebbenden goed door een deur kunnen, tekenen ze samen met de gemeente een convenant.

Een dergelijk convenant bestond al tussen Zwart-Wit en de omwonenden, legt wethouder Daan Quaars uit en was al twee jaar in gebruik met regelmatig kwartaaloverleg. “Maar nu is het uitgebreid naar meerdere partijen.” Het doel van het convenant is simpel. “Hoe zorgen we ervoor dat we het gebied zo goed mogelijk met elkaar delen.” Om helder te krijgen wat daarvoor nodig is, heeft elk van de ondertekenaars opgeschreven wat van zijn of haar achterban de doelstellingen en verwachtingen zijn. “Dat maakt dat je van elkaar weet wat er leeft, waardoor je veel betere afspraken kunt maken.” Het convenant geeft daarmee een voorzet voor het overleg dat elk kwartaal staat gepland tussen de afzonderlijke partners.

Lees ook het artikel op BredaVandaag.nl.

Bestuursmededeling overzicht