Medische commissie

Medische Commissie Zwart-Wit

De Medische commissie van Zwart-Wit is in 2018 in het leven geroepen en bestaat uit artsen, fysiotherapeuten, een tandarts en een bewegingswetenschapper. De medische commissie buigt zich over alle (para-) medische zaken die te maken hebben met het hockeyen bij Zwart-Wit. 
De commissie heeft een adviserende, signalerende, organiserende en voorlichtende rol.

Concreet houdt de medische commissie zich nu en in de toekomst bezig met:

o       AED- en reanimatiecursus voor coaches en trainers.

o       Aanschaf en onderhoud AED.

o       Up-to-date houden van de EHBO-uitrusting in het clubhuis.

o       Signaleren van risico's in en om het veld en adviseren van het bestuur hierover.

o       Pagina's met (para)medische informatie op de website, waaronder “de blessure van de maand”.

o       Voorlichting over eerste hulp bij sportongelukken (EHBS) aan trainers en coaches.

o       Voorlichting aan trainers over inspannings-fysiologische aspecten van training.

o       Beleid en richtlijnen ontwikkeling ten aanzien van het voorkomen van sportblessures .

o       Samenwerking met het Amphia ziekenhuis en de Medinova kliniek voor snelle doorverwijzingen en verdere diagnostiek en behandeling bij sportblessures.

o       Bespreking dopinglijst met de selectiespelers en – speelsters.

o       Samenwerking met de fysiotherapiepraktijken Doornbos fysiogroep en Guus van Poppel-fysiotherapie.

o       Organiseren van een spreekuur sportfysiotherapie elke maandagavond in het clubhuis.

De medische commissie is voor elk lid (en ouders van leden) te raadplegen. Stuur een email naar: medischecommissie@zwartwit.nl.

Op de foto de leden van de commissie.
Van links naar rechts: Marre van Poppel (fysio/manueel therapeut), Robbert van Dijck (orthopedisch chirurg)               , Rik van Waes (sportfysiotherapeut en voorzitter), Joep Bakers (huisarts in ruste en oud-clubarts Zwart-Wit), Frits Wagener, (bewegingswetenschapper), Guillaume van Meurs (fysiotherapeut), Albert-Jan ten Tije (internist, oncoloog), André van den Broek (huisarts), Jaap Christiaansen (tandarts).
Eén lid van de commissie, Ruud Aarts (radioloog, interventionist), staat niet op deze foto.

Medische Commissie overzicht