Het Bredase Handvest Sportiviteit en Respect als leidraad voor Zwart-Wit

Eerder dit jaar hebben de vijf Bredase hockeyclubs gezamenlijke uitgangspunten rondom sportiviteit en respect geformuleerd. Deze zijn inmiddels verder uitgewerkt tot een Handvest Sportiviteit en Respect. Zwart-Wit gaat vanaf de komende zaalcompetitie actief met dit Handvest aan de slag.

De vijf Bredase hockeyclubs hebben voorheen ieder op een eigen manier invulling gegeven aan de thema’s sportiviteit en respect. Aangezien dit onderwerpen zijn die ons allemaal raken, hebben de verenigingen besloten een gezamenlijke lijn uit te gaan dragen. Sinds de start van de lentecompetitie van 2016 hangen daarom op alle vijf de clubs inmiddels bekende borden die de uitgangspunten prominent weergeven:
• De club is van ons allemaal
• Fanatiek mag, sportief moet
• Respecteer elkaar, tegenstander en scheidsrechter
• Moedig positief aan
• Hockey met plezier

De afgelopen maanden zijn deze uitgangspunten verder uitgewerkt tot een Handvest Sportiviteit en Respect. Het bestuur van Zwart-Wit heeft dit Handvest onlangs goedgekeurd.

Dit betekent dat we met ingang van de komende zaalcompetitie actief met dit Handvest aan de slag gaan. Alle spelers, teambegeleiders, trainers, scheidsrechters, commissieleden en via hen natuurlijk ook de supporters van Zwart-Wit zullen geïnformeerd worden over de inhoud van dit Handvest. Tevens worden zij gemotiveerd om zich ernaar te gedragen en handelen, zowel op de eigen velden als die van onze tegenstanders.

Immers, sportieve rivaliteit is mooi en moet vooral blijven. Dit neemt niet weg dat we allemaal voor hetzelfde staan: Sportiviteit en Respect langs en op de hockeyvelden!

Het Zwart-Wit Handvest Sportiviteit en Respect is hieronder te downloaden.

Heb je vragen, tips of opmerkingen in relatie tot sportiviteit en respect? Stuur een mail naar sportiviteitenrespect@zwartwit.nl en je krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.

Downloads:

Sportiviteit & Respect overzicht